AngularJS

1. Installem Node:

node --version
http://nodejs.org/download/.

2. npm install

Això ens crearà el directori node_modules amb les dependencies definides a package.json

3. Instal·lem bower:

npm install -g bower

Chrome

Si volem rular els fitxer html sense servidor amb Chrome, arrancarem el Chrome amb la opció:

$ chromium-browser --allow-file-access-from-files

https://stackoverflow.com/questions/16251420/couldnt-load-template-using-templateurl-in-angularjs/16251614#16251614

Console

console.log('aqui una prova');

I a la consola del navegador veurem el missatge.

AngularJS (last edited 2015-03-06 15:30:07 by resteve)

Contenidos creados por el equipo de Zikzakmedia. Creative Commons By-NC-SA

PythonZikzakmedia