Nikola

Python packages

Si hem instal·lat Nikola via setup.py, també haurem d'instal·lar els paquets de python:

sudo pip install yapsy
sudo pip install doit
sudo pip install PyRSS2Gen
sudo pip install jinja2

Comandes

nikola init sitename #Iniciem un nou projecte
nikola build #Compilem el site en HTML
nikola serve #Arranquem el servidor per test http://localhost:8000
nikola new_post #Creem un nou fitxer rst a posts
nikola bootswatch_theme -n custom_theme -s spruce -p jinja-default #creeem una nova plantilla
nikola deploy #Envia el directori output al servidor de producció

El directori output

Aquest directori disposarem del site compilat amb fitxers HTML. No deixarem mai cap fitxer manualment en aquest directori (ja que s'eliminarà quan el tornem a compilar)

El directori files

Deixarem els nostres fitxers que volem incloure en el site en el directori files

Tags RST

A la wikipedia tenim exemples d'ús del RST: http://en.wikipedia.org/wiki/ReStructuredText

Capçalera

Section Header
==============

Subsection Header
-----------------

Llistes

- A bullet list item

- Second item

 - A sub item

- Third item

1) An enumerated list item

2) Second item

  a) Sub item that goes on at length and thus needs
   to be wrapped. Note the indentation that must
   match the beginning of the text, not the 
   enumerator.

   i) Sub-sub item

3) Third item

#) Another enumerated list item

#) Second item 

Imatges

.. image:: /path/to/image.jpg

A sentence with links to Wikipedia_ and the `Linux kernel archive`_.

.. _Wikipedia: http://www.wikipedia.org/
.. _Linux kernel archive: http://www.kernel.org/

Nikola (last edited 2013-02-19 09:43:06 by resteve)

Contenidos creados por el equipo de Zikzakmedia. Creative Commons By-NC-SA

PythonZikzakmedia