NodeJS

npm es el gestor de paquets de Node.Js (Node Package Manager)

La opció -g es global

Executar Js

node app.js

Servidor web

Disposem de varies eines si volem executar el nostre js com a servidor web:

Express JS

sudo npm install -g express-generator

Per crear el nostre servidor:

$ express meuservidor
$ cd meuservidor;npm install

Copiem els fitxers html, js etc dins de "public"

$ npm start

I tenim l'aplicació corrent pel port 3000:

http://localhost:3000/

Node (last edited 2014-09-29 11:18:33 by resteve)

Contenidos creados por el equipo de Zikzakmedia. Creative Commons By-NC-SA

PythonZikzakmedia