DOC Can ZZ

Documentació general per a projectes que desenvolupa l'equip i dóna suport Zikzakmedia.

Descàrrega

Javascript

Django

Nikola

Angular

AngularJS

Flask

Control de versions

Python

Bases de dades

Apertium

Sistemes

Summary (last edited 2018-05-22 11:58:46 by resteve)

Contenidos creados por el equipo de Zikzakmedia. Creative Commons By-NC-SA

PythonZikzakmedia