TAR (backup) recursiu de certs fitxers

Aquesta comanda crea un backup en un fitxer tgz tots els fitxers que tenen la extensió ”.xml” recursivament des del directori actual:

tar -cvzf fitxer.tgz `find . -name "*.xml" -print`

System/BackupRecursiu (last edited 2012-05-18 16:26:39 by resteve)

Contenidos creados por el equipo de Zikzakmedia. Creative Commons By-NC-SA

PythonZikzakmedia