Conversió de fitxers iso-8859-15 i UTF-8

Per convertir un fitxer iso-8859-15 en un fitxer utf-8 es pot utilitzar aquesta comanda:

iconv fitxer_iso.txt -f iso-8859-15 -t utf-8 -o fitxer_utf.txt

Per convertir un fitxer utf-8 en un fitxer iso-8859-1 es pot utilitzar aquesta comanda:

iconv –from-code=UTF-8 –to-code=ISO-8859-1 fitxer.sql > fitxer_iso.sql

System/Codificació (last edited 2012-05-18 16:28:45 by resteve)

Contenidos creados por el equipo de Zikzakmedia. Creative Commons By-NC-SA

PythonZikzakmedia