=Canvi de permís system pels grups=

Si posem el permís system al grup d'un directori, els fitxers i els directoris que es creïn a dins seu pertanyeran al grup del directori enlloc del grup de l'usuari:

chmod g+s nomdirectori

Aquesta comanda permet canviar recursivament el permís system al grup a tots els subdirectoris que pengin del directori actual:

find . -type d -print0 | xargs -0 chmod g+s

System/Grups (last edited 2012-05-18 16:27:15 by resteve)

Contenidos creados por el equipo de Zikzakmedia. Creative Commons By-NC-SA

PythonZikzakmedia